TAXA FÖR SOTNING

Här kommer snart information om taxorna för sotningen i din kommun. Om du har några frågor om detta just nu kan ringa till skorstensfejarmästarens expedition.


Taxa i pdf-format

Du når oss lättast på telefon: 0382 – 138 45 eller mail info@savsjosot.se

Telefontider är måndag - torsdag 8.00 - 11.00